Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Ceník

Ceny, které jsou splatné vždy až po provedení zápisu do katastru nemovitostí

 - provedení zápisů jiných údajů do KN, zápisů nových budov nebo jejich změn, geometrických plánů a změn údajů o pozemcích 

                                        podle složitosti od 600 do 2.500 Kč

 - vypracování Ohlášení změn o pozemcích a stavbách

                                        za 600 Kč

 - vypracování Prohlášení k pozemům, stavbách a podobné listiny

                                        od 1.000 do 2.500 Kč

 - vypracování Souhlasného prohlášení manželů a podobné listiny

                                         podle náročnosti od 1.000 do 2.500 Kč

 - Sepsání dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělením věci

                                        od 2.000 do 5.000 Kč

 - vypracování Žádostí o potvrzení na stavební úřad a podobné instituce pro potřeby zápisů do katastru

                                        za 600,- Kč

 - vypracování Návrhů na vklad práv k nemovitostem do katastru nemovitostí

                                         podle náročnosti od 600 do 2.500 Kč


Ceny splatné po převzetí geometrického plánu

 - geometrické plány - zaměření budov a dělení pozemků

                                        od 3.500 do 5.000 Kč

 - geometrické plány - vyznačení věcného břemene

                                        od 2.500 do 4.000 Kč


Ceny splatné po převzetí listiny

 - Sepsání kupní, darovací a jiné smlouvy o převodu nemovitostí

                                        od 3.000 do 9.500 Kč


Jiné vkladové listiny

 - Souhlasná prohlášení apod.

                                        od 1.000 do 2.000 Kč


Vyhledávání

Kontakt

Poradenství se zápisy do Katastru. Ceník je uveden ve Službách. Praha 2 728 841 879