Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Služba 2

·  vyhotovení geometrických plánů

         zaměření nových staveb, přístavby, dělení nebo scelení pozemků a vyznačení rozsahu

         věcných břemen

·   vyhotovení smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem - kupní, směnné, darovací


·   vyhotovení dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělením věci


           ·   poradenství ve věci vlastnictví k nemovitostem a katastru nemovitostí

          

           ·   vyhotovení rozdělení domu na jednotky


·   vyhledávání nemovitostí ke koupi na objednávku

                    pro určitý záměr klientů, výstavbu nových objektů, pozemků pro zemědělskou výrobu

                    apod., vyhledáme zájmové nemovitosti, včetně zjištění vlastníků

 

Vyhledávání

Kontakt

Poradenství se zápisy do Katastru. Ceník je uveden ve Službách. Praha 2 728 841 879