Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Vítejte na stránkách nabídky Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Zajišťujeme komplexní služby, týkající se zápisů do katastru nemovitostí, čili zápisy staveb, jejich změn, včetně vyhotovení geometrických plánů, zápisy vlastnických a dalších práva, rozdělení domů na jednotky a zápisy změn ostatních údajůVyhledávání

Kontakt

Poradenství se zápisy do Katastru. Ceník je uveden ve Službách. Praha 2 728 841 879